Whitepaper of the "JKCOIN" loyalty program

 jkcoin logo new

These White Paper define the rules for joining the loyalty program under the name: "JKCOIN"
and the conditions of participation in this program, in particular the rights and obligations of the persons participating in it.Rozdział I

Słownik użytych pojęć

Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Programu, tj. firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 2. Emitent – firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego spełniająca warunki określone w Rozdziale III, osoba prawna lub jednostka, organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 4. Program TokenBack – program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą „JKCOIN”, umożliwiający Uczestnikom gromadzenie punktów lojalnościowych JKCOIN w ramach sprzedaży premiowej usług informatycznych Organizatora, wymienianych na Nagrody.
 5. Token JKCOIN – oznacza cyfrowy token, pod nazwą JKCOIN a to jest znak legitymacyjny w rozumieniu art. 92115 Kodeksu cywilnego do umowy Programu Lojalnościowego TokenBack wystawiony przez Organizatora, wykreowany w standardzie ERC-20 w środowisku blockchaina Ethereum oraz w środowisku blockchaina Polygon. Token oznacza punkt lojalnościowy przyznawany w Programie. Token nie zapewnia posiadaczom tokenu udziałów w platformie firmy lub innym aktywach.
 6. Oficjalny adres kontraktu JKCOIN – punkt lojalnościowy JKCOIN występuje;
  1. na blockchainie Ethereum pod spersonalizowanym oficjalnym adresem kontraktu. Adres kontraktu to: 0xdf85afd8a99c5d54987bb7fbd37ba9e1aedd942c
  2. na blockchainie Polygon pod spersonalizowanym oficjalnym adresem kontraktu. Adres kontraktu to: 0x6daA1e9CDFe153974761709a091d5665eABC3619
 7. Nagrody – przedmioty materialne lub usługi opisane na dedykowanej stronie internetowej projektu www.jkcoin.pl oraz na stronach: jkcoin.net, JacekKolodziejczak.com, openartstudio.pl, openartstudio.net,  app.zencal.io/u/jacek-kolodziejczak, opensea.io/Jacek-Kolodziejczak, jacek.uncut.fm  Nagrody możliwe są do uzyskania przez Uczestnika w zamian za punkty lojalnościowe JKCOIN zgromadzone w Programie. Pozyskane w ten sposób Nagrody nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na gotówkę.
 8. Vouchery OpenArt Studio - Bony Zniżkowe jednego przeznaczenia (SPV – single-purpose voucher) do wykorzystania na usługi informatyczne jedynie w firmie Organizatora OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak.
 9. Program Afiliacyjny OpenArt Studio - nagradzanie za polecanie usług firmy Organizatora OpenArt Studio. Program Afiliacyjny OpenArt Studio jest częścią Programu TokenBack.
 10. Konto Uczestnika – utworzone przez Uczestnika na platformie Ethereum lub Polygon konto z przyznanym adresem, na którym można przechowywać tokeny jako punkty lojalnościowe JKCOIN. Konto Uczestnika powinno zostać utworzone zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy Ethereum, dostępnymi pod adresem: https://ethereum.org/ lub powinno zostać utworzone zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy Polygon, dostępnymi pod adresem: https://polygon.technology
 11. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie jkcoin.pl oraz w języku angielskim o adresie: jkcoin.net
 12. Relacje z Holderami – oficjalny kanał komunikacji - strona jkcoin.pl/relacje-z-holderami szczególnie poświęcona komunikacji między Jackiem Kołodziejczakiem a posiadaczami punktów JKCOIN zwanymi potocznie "Holderami". W dziale komunikaty można znaleźć ważne oświadczenia i informacje dotyczące Programu. Aby być na bieżąco zaleca się cykliczne śledzenie tej strony i komunikatów.
 13. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej Organizatora, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.
 14. Airdrop - to działanie, system który polega na rozpowszechnianiu darmowych kryptowalut, często w zamian za dokonywanie pewnych czynności. Airdrop ma na celu dotarcie do świadomości ludzi i rozreklamowanie danego projektu. Pożądane jest zaangażowanie uczestników w proces promocyjny. To zaplanowana akcja marketingowa. Warto dodać, że aby otrzymać airdropa, często dana osoba powinna już posiadać określoną ilość tej czy innej kryptowaluty.
 15. NFT Non-Fungible Token inaczej Unikatowy Cyfrowy Egzemplarz. Jest to rodzaj tokena cyfrowego, który reprezentuje unikalny zasób. Mogą to być zasoby całkowicie cyfrowe lub stokenizowane wersje rzeczywistych zasobów. Ponieważ NFT nie są wymienne, działają jako dowód autentyczności i własności w sferze cyfrowej.
 16. OpenArt Studio Super NFT - oficjalny NFT afiliacyjny promujący logo firmy Organizatora czyli OpenArt Studio wyemitowany na blockchainie Polygon o nazwie "OpenArt Studio Super NFT" i adresie kontraktu: 0xf708Ea718446D089E9dd25C5780865A7D4cA5683 z TokenID 5. Token OpenArt Studio Super NFT nie zapewnia posiadaczom tokenu udziałów w platformie firmy lub innym aktywach.
 17. Afiliant VIP - to afiliant firmy Organizatora, który w zamian za uczestnictwo w ustalonych działaniach marketingowych jest uczestnikiem Programu Afiliacyjnego OpenArt Studio oraz jest posiadaczem oficjalnego NFT o nazwie OpenArt Studio Super NFT. Afiliantem VIP może zostać także osoba, która zdobędzie NFT OpenArt Studio Super NFT w prezencie, jako nagrodę lub odkupi NFT na rynku wtórnym od innego Afilianta VIP. 
 18. JKCOIN Loyalty Point NFT - oficjalny NFT promujący program lojalnościowy TokenBack i projekt JKCOIN wyemitowany na blockchainie Polygon o nazwie "JKCOIN Loyalty Point NFT" i adresie kontraktu: 0xf708Ea718446D089E9dd25C5780865A7D4cA5683 z TokenID 6. Token JKCOIN Loyalty Point NFT nie zapewnia posiadaczom tokenu udziałów w platformie firmy lub innym aktywach.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. Celem głównym Programu lojalnościowego „JKCOIN” jest promocja usług świadczonych przez firmę Organizatora OpenArt Studio oraz promocję osoby Jacka Kołodziejczaka.
 2. Program prowadzony jest na terenie całej Polski.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 11 września 2018 roku i trwa do jego odwołania.
 4. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć lub zawiesić Program, o czym poinformuje poprzez Stronę Internetową.
 5. Termin zakończenia lub zawieszenia Programu zostanie podany z wyprzedzeniem 30 dni w oficjalnym kanale komunikacji czyli na Stronie internetowej organizatora w Relacjach z Holderami.
 6. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz katalog z aktualną ofertą Nagród (https://jkcoin.pl/sklep).
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

 

Rozdział III

Uczestnicy Programu i warunki udziału

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. Program skierowany jest do osób pełnoletnich i niepełnoletnich, które w okresie trwania Programu spełniają łącznie następujące warunki:
  1. Utworzyli Konto Uczestnika na co najmniej jednej z platform: Ethereum lub Polygon.
  2. W przypadku osób niepełnoletnich, posiadają zgodę prawnego opiekuna do udziału w Programie.
  3. Zaakceptowali regulamin.
  4. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu.
  5. Posiadają punkty lojalnościowe JKCOIN.
 3. Uczestnik przystępuje do Programu poprzez utworzenie Konta Uczestnika za pośrednictwem platformy:
  1. Ethereum, dostępnej pod adresem: https://ethereum.org
  2. Polygon, dostępnej pod adresem: https://polygon.technology 
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia punktów lojalnościowych oraz ich wymiany na Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego założenia Konta Uczestnika, za utrudnienia w funkcjonowaniu platformy Ethereum, Polygon oraz za utratę przez Uczestnika danych do logowania na platformie Ethereum lub Polygon.
 6. W przypadku utraty przez Uczestnika danych do logowania do Konta Uczestnika, Organizator nie ma możliwości odtworzenia tych danych. Gdy wystąpi taka sytuacja, Uczestnik traci zgromadzone na swoim koncie tokeny, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z punktów, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu.

 

Rozdział IV

Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym JKCOIN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzach zamieszczonych na stronach: www.jkcoin.pl, jkcoin.net, JacekKolodziejczak.com, openartstudio.pl, openartstudio.net przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO), zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 5. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział. Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa - to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych punktów lojalnościowych i żądania Uczestników ich wymiany na Nagrody.
 6. Dane Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Dane Uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wypełnić Formularz, zawierający poprawne dane osobowe Uczestnika i przesłać go do Organizatora na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. O wszelkich zmianach danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń cywilnoprawnych.
 11. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

Rozdział V

Gromadzenie i wymiana punktów lojalnościowych JKCOIN

 1. Uczestnik Programu ma możliwość gromadzenia punktów lojalnościowych – „JKCOIN”, które może wymienić na Nagrody wyszczególnione w Katalogu Nagród na stronie: https://jkcoin.pl/sklep
 2. Organizator, będący jednocześnie Emitentem przydziela punkty lojalnościowe w głównej mierze w ramach sprzedaży premiowej swoich usług informatycznych. W ramach promocji i marketingu internetowego Organizator zastrzega sobie możliwość rozdysponowania punktów lojalnościowych w ramach innych akcji marketingowych, związanych z profilem działalności Organizatora.
 3. Wysokość przyznanego TokenBacku (punktów lojalnościowych) wynosi 10% od kwoty, za która Organizator świadczy na rzecz Uczestnika usługi. Kwota bonusu liczona jest do dwóch miejsc po przecinku do dołu. Kurs wymiany TokenBack jest stały i wynosi 10 punktów JKCOIN za każdy 1 PLN zwrotu.
 4. Punkty przyznawane są po wykonaniu przez Uczestnika aktywności wskazanych na stronach: www.jkcoin.pl, jkcoin.net, JacekKolodziejczak.com, openartstudio.pl, openartstudio.net lub przez akcje promocyjne typu Giveway, Airdrop, TokenBack itp.
 5. Uczestnik zbiera punkty na swoim Koncie Uczestnika poza Stroną Internetową jkcoin.pl oraz jkcoin.net.
  Ilość punktów widoczna na stronie Stronie Internetowej jkcoin.pl na koncie Uczestnika jest wyłącznie informacyjna i stanowi roszczenie do:
  1. otrzymania tokenów JKCOIN na własny portfel elektroniczny na giełdzie Kanga.Exchange lub na swój adres na blockchainie Polygon
  2. bezpośredniej wymiany na nagrody, które są dostępne na stronie https://jkcoin.pl/sklep
           Roszczenie to wygasa po 5 latach od otrzymania punktów w ramach programu Tokenback.
 1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymieniane na Nagrody przez okres trwania Programu.
 2. Organizator zastrzega brak możliwości zwrotu Nagrody, którą Uczestnik wybrał za zgromadzone Punkty.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przesłania Nagrody jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika w ciągu 72 h od dnia ich przyznania.
 5. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie u Organizatora na gotówkę lub PLN wypłacane na konto bankowe.
 6. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody wyszczególnione w Katalogu Nagród na stronie: https://jkcoin.pl/sklep
 7. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określnych Nagród, wyszczególnione są na stronach: www.jkcoin.pl, jkcoin.net, JacekKolodziejczak.com, openartstudio.pl, openartstudio.net i mogą być zmienne w czasie.
 8. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danej Nagrody na rynku, istotna zmiana terminów realizacji. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora Nagród oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
 9. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć) % wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.
 10. W przypadku jeśli Uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka, organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy odbiorze Nagrody zobowiązany jest zaznaczyć w formularzu zakupu, checkbox że jest przedsiębiorącą co oznacza, iż przyjmuje do wiadomości, że odebranie Nagrody w Programie stanowi dla niego przychód w wysokości wartości otrzymanej Nagrody.
 11. W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi Urząd Skarbowy właściwy dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania.
 12. Punkty JKCOIN Uczestników, którzy wymienili je na nagrody są "spalane" tj. niszczone i pomniejszają ogólną ilość JKCOIN-ów, których początkowo było 21 mln sztuk. Liczbę "spalonych" punktów JKCOIN można na bieżąco monitorować na poniższych stronach w zależności od Blockchain: 
  a) Ethereum Burn Address
  b) Polygon Burn Address
 13. Voucher OpenArt Studio uzyskany jako Nagroda w Programie jest nieograniczony czasowo do wykorzystania na usługi informatyczne jedynie w firmie Organizatora OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak. Voucher OpenArt Studio to bon jednego przeznaczenia (SPV – single-purpose voucher) ponieważ określone jest miejsce świadczenia i rodzaj usługi czyli voucher można zrealizować jedynie w firmie OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak i tylko na usługi informatyczne (art. 2 pkt 43 ustawy o VAT). Vouchery OpenArt Studio podlegają wyłączeniu wskazanym w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. zwalniania z VAT, u podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Jest to możliwe ponieważ Vouchery OpenArt Studio to bony jednego przeznaczenia i dotyczą wyłącznie świadczonych przez OpenArt Studio usług informatycznych zwolnionych od podatku. Dlatego transfer/„sprzedaż” bonów też podlega zwolnieniu. W przypadku OpenArt Studio sprzedaż Voucherów jest traktowana jako transakcja niepowodująca powstania przychodu, ponieważ sprzedającym bon jest podmiot zobowiązany do jego zrealizowania czyli OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak (realizacja usługi informatycznej). Kwota otrzymana z tytułu sprzedaży bonu powinna być zakwalifikowana jako wpłata na poczet przyszłych usług, która nie jest przychodem. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego nie powstaje zatem w momencie sprzedaży bonu. Przychód powstanie dopiero w chwili realizacji bonu. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora tj. firmy OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak Voucher OpenArt Studio staje się nieważny. Niewykorzystane środki z Vouchera OpenArt Studio nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń nabywcy Vouchera OpenArt Studio względem Organizatora.
 14. Zasady Programu Afiliacyjnego OpenArt Studio są następujące: ilość otrzymanych Punktów lojalnościowych w zamian za polecanie usług Organizatora OpenArt Studio nie zależy od kwoty sprzedaży jaką wygeneruje Afiliant a od przekroczenia ustalonych progów sprzedaży po osiągnięciu których Afiliant otrzyma określoną pulę punktów JKCOIN. Progi sprzedaży są wielokrotnością 1000zł i za osiągnięcie każdego progu Afiliant otrzyma 1000 punktów JKCOIN. Progi sprzedaży oraz ilość przyznawanych punktów JKCOIN prezentują się następująco:
  1. Pierwszy próg sprzedaży wynosi 1000zł i po jego osiągnięciu Afiliant otrzyma 1000 punktów JKCOIN.
  2. Drugi próg sprzedaży wynosi 2000zł i po jego osiągnięciu Afiliant otrzyma kolejne 1000 punktów JKCOIN.
  3. Trzeci próg sprzedaży wynosi 3000zł i po jego osiągnięciu Afiliant otrzyma kolejne 1000 punktów JKCOIN.
  4. I tak dalej.
 15. Liczba tokenów OpenArt Studio Super NFT jest ograniczona i wynosi 10 sztuk. Tokeny OpenArt Studio Super NFT zostaną przyznane jako nagroda tym osobom, które uczestniczyły w ustalonych działaniach marketingowych, o których Organizator informował na swoich stronach www oraz w Social Mediach. Warunkiem minimalnym otrzymania tokena OpenArt Studio Super NFT jest posiadanie trzech tokenów z logo projektów Organizatora w sieci Polygon na tym samym portfelu. Poniżej wspomniane wymagane trzy tokeny jakie należy posiadać aby otrzymać OpenArt Studio Super NFT:
  a) JKCOIN Logo o adresie kontraktu: 0xf708Ea718446D089E9dd25C5780865A7D4cA5683
  b) OpenArt Studio Logo o adresie kontraktu: 0xf708Ea718446D089E9dd25C5780865A7D4cA5683
  c) Jacek Kolodziejczak Logo o adresie kontraktu: 0xf708Ea718446D089E9dd25C5780865A7D4cA5683
  Należy zaznaczyć, że tylko pierwsze 10 osób, które spełni powyższy warunek posiadając jednocześnie na tym samym portfelu wspomniane trzy tokeny z logo otrzyma OpenArt Studio Super NFT na swój portfel w sieci Polygon.
 16. Jedynie pierwsze 10 osób, które będzie w posiadaniu OpenArt Studio Super NFT otrzyma dodatkowe nagrody (benefity) podane na stronie emisyjnej tokena: https://jacek.uncut.fm/nft/34359739249.
 17. Zasady nagradzania Afiliantów VIP posiadających oficjalny token OpenArt Studio Super NFT są następujące:
  1. W ramach działań marketingowych Organizator wykona dla Afiliantów VIP minimum 20 Airdropów w postaci tokenów JKCOIN w ciągu dwóch lat od momentu wejścia w posiadanie tokena OpenArt Studio Super NFT przez Afilianta VIP z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Minimalna kwota pojedynczego Airdropa dla jednego Afilianta VIP to 50 tokenów JKCOIN. Airdrop zostanie wysłany na adres Afilianta VIP w sieci Polygon, na którym w dniu Airdropa znajdować się będzie oficjalny token OpenArt Studio Super NFT. Jeśli Afiliant VIP sprzeda lub przekaże swój OpenArt Studio Super NFT innej osobie przed upływem dwóch lat od daty jego otrzymania to pozostałe Airdropy jakie były mu należne przechodzą na adres nowego posiadacza OpenArt Studio Super NFT. 
  2. Afiliant VIP otrzyma jeden Voucher GOLD 50 PLN w formie NFT do wykorzystania na usługi informatyczne w firmie Organizatora w terminie 48 godzin od momentu wejścia w posiadanie OpenArt Studio Super NFT .
  3. Afiliant VIP otrzyma jeden NFT uprawniający do skorzystania z usługi 60 minut zdalnej pomocy w firmie Organizatora w terminie 48 godzin od momentu wejścia w posiadanie OpenArt Studio Super NFT 
 18. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć działanie programu nagradzania Afiliantów VIP posiadających oficjalny token OpenArt Studio Super NFT w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu nagradzania Afiliantów VIP Organizator powiadomi 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Holderami: https://jkcoin.pl/relacje-z-holderami.
 19. Liczba tokenów JKCOIN Loyalty Point NFT jest ograniczona i wynosi 100 sztuk. Tokeny JKCOIN Loyalty Point NFT zostaną przyznane jako nagroda tym osobom, które uczestniczyły w ustalonych działaniach marketingowych, o których Organizator informował na swoich stronach www oraz w Social Mediach. 
 20. Jedynie pierwsze 100 osób, które będzie w posiadaniu JKCOIN Loyalty Point NFT otrzyma dodatkowe nagrody (benefity) podane na stronie emisyjnej tokena: https://jacek.uncut.fm/nft/34359739265.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Holderami: https://jkcoin.pl/relacje-z-holderami
 2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć uczestnictwo Uczestnika w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze zakończenie Programu.
 3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Holderami: https://jkcoin.pl/relacje-z-holderami
 4. W przypadku śmierci Organizatora Program zostaje zakończony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody Uczestników będących posiadaczami punktów lojalnościowych JKCOIN, którzy nie będą już mogli wymienić punktów na Nagrody i usługi a także zrealizować uzyskanych Nagród w przypadku Voucherów OpenArt Studio lub innych.
 5. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody powinni wymienić punkty na Nagrody zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika ulegają unieważnieniu.
 6. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji przez sąd arbitrażowy działający przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2018 r. z późniejszymi zmianami.


Gniezno, 25 października 2022  Wersja 3.5